Jiří Ptáček

Umělec

Jiří Ptáček

Doporučené práce

Mraky by Jiří Ptáček

Cyklus Cesta tmou

Temné,často téměř monochromní obrazy,vyjadřují zvláštní melancholický pocit odcizení a osamělosti.

Obvyklými motivy tohoto obrazového cyklu jsou krajiny s industriálními prvky nebo opuštěná mořská pobřeží.

Volavka by Jiří Ptáček

Cyklus Dokonalý svět
sbírka

Zářivě barevné obrazy inspirované stylem Art Deco a používající pozitivní a nekomplikované náměty vytvářejí obraz virtuální reality klidu,radosti ale zároveň s velmi silným pocitem určitého odosobnění a perfekcionismu.

Oblíbenými náměty tohoto cyklu jsou tropické a idealizované přímořské krajiny.

Noční obloha by Jiří Ptáček

Cyklus Metamorphosis
sbírka

Malba akrylem, tuší a dalšími médii vytváří díky průsvitným akvarelovým barvám éterickou atmosféru a dodává tématu podmanivou mnohovrstevnatou hloubku a tajemství.

Tematicky se zaměřuje na zachycení křehkosti existence živých organismů a jejich proměnu v čase a prostoru.

Uctívání tradice, odporování konvencím:

Umělecká vize Jiřího Ptáčka

Portfolio Jiřího Ptáčka představuje hloubku a šířku jeho umělecké vize, zahrnuje různorodou škálu smíšených médií, obrazů a soch. S každým dílem zve diváky na cestu objevování, zve je, aby viděli svět jeho očima. Od okouzlující krásy přírody po složitosti lidských emocí a zkušeností, umění Jiřího Ptáčka zachycuje podstatu toho, co znamená být naživu. Prozkoumejte jeho portfolio a objevte mnohé zázraky, které na vás čekají.

Poznávání světa prostřednictvím umění

Portfolio Jiřího Ptáčka

Portfolio Jiřího Ptáčka ukazuje hloubku a šíři jeho uměleckého vidění a představuje rozmanitou škálu smíšených médií, maleb a soch. S každým dílem zve diváky na průzkumnou cestu a zve je, aby se podívali na svět jeho očima. Umění Jiřího Ptáčka zachycuje podstatu toho, co znamená být naživu, od podmanivé krásy přírody až po složitost lidských emocí a prožitků. Prozkoumejte jeho portfolio a objevte mnoho zázraků, které na vás čekají.