O Jiřím Ptáčkovi

Ctít tradice, vzdorovat konvencím:

Umělecká vize Jiřího Ptáčka

Narodil jsem se v roce 1977 v Praze a už od dětství jsem se zajímal o malování a rád kreslil a maloval. Narodil jsem se v roce 1977 v Praze a už od dětství jsem se zajímal o malování a rád kreslil a maloval. Po několika letech soukromého studia kresby a malby jsem studoval na Akademii výtvarných umění v Praze a studium zde zakončil v roce 2001 získáním titulu Magistr Umění (Akademický malíř). Od roku 2001 jsem se zúčastnil mnoha výstav v České republice,Německu a od roku 2016 také ve Velké Británii.

Ve své tvorbě používám k vyjádření různých témat která mě zajímají a inspirují také různé malířské styly a výrazové prostředky jelikož se vždy snažím o co nejlepší ztvárnění daného motivu tomu odpovídajícím a výstižným stylem. Mé 3 hlavní obrazové cykly jsou:

CESTA TMOU
V tomto obrazovém cyklu jsem se částečně inspiroval pobytem v Berlíně kde jsem v druhé polovině 90tých let pobýval a také mou fascinací stmíváním a noční oblohou obecně. Temné,téměř monochromní obrazy mají zvláštní schopnost zachytit pocit melancholie a opuštěnosti a tématicky se zaměřují na zobrazení industriálních krajin a nebo obrazy s motivy ropných plošin,doků a opuštěných pobřeží.

DOKONALÝ SVĚT
K cyklu obrazů nazvaných Dokonalý svět mě inspirovaly cesty do zemí jako například Brazílie,Dominikánská republika,Kalifornie a také jihozápadní pobřeží Anglie. Zářivě barevné,námětově pozitivní a nekomplikované obrazy se snaží zachytit atmosféru klidu ale zároveň vytváří napětí použitím odosobněné dokonalosti techniky malby s použitím šablon.

METAMORPHOSIS
V cyklu nazvaném Metamorphosis se snažím technikou průsvitné akrylové malby kombinované s precizní tušovou kresbou zachytit křehkost fyzické existence živých tvorů a jejich proměny v prostoru a čase. Malba akrylem, tuší a dalšími médii vytváří díky průsvitným akvarelovým barvám éterickou atmosféru a dodává tématu podmanivou mnohovrstevnatou hloubku a tajemství. Obrazy zkoumají krásu organických forem a přírodních sil, velkých i malých, prostřednictvím růstu a rozkladu.
V současné době mě inspirují a ovlivňují práce umělců jako například britského malíře Anthony Garratta a nebo norského malíře Ørnulfa Opdahla.

Část roku pracuji ve svém ateliéru v Praze a část roku ve Velké Británii kde se mi nabízí skvělá příležitost nechat se inspirovat mořským pobřežím a divokou tajemnou krajinou v oblasti Dartmoor.

Poznávání světa prostřednictvím umění

Portfolio Jiřího Ptáčka

Portfolio Jiřího Ptáčka ukazuje hloubku a šíři jeho uměleckého vidění a představuje rozmanitou škálu smíšených médií, maleb a soch. S každým dílem zve diváky na průzkumnou cestu a zve je, aby se podívali na svět jeho očima. Umění Jiřího Ptáčka zachycuje podstatu toho, co znamená být naživu, od podmanivé krásy přírody až po složitost lidských emocí a prožitků. Prozkoumejte jeho portfolio a objevte mnoho zázraků, které na vás čekají.