výstavy, novinky a recenze

Artalk.Magazine: Jiří Ptáček: Kontrasty, Galerie Kotelna, od 30. 10. do 3. 12. 2008

vlna

Jiří Ptáček reaguje ve svých obrazech na vývoj současné společnosti, na jeho pozitivní i negativní stránky.  Vytvořil dva základní malířské cykly, které působí na první pohled až protichůdně, ale přitom mají mnoho společného. Především se do nich promítá autorův základní životní pocit, vyjádřený však rozdílnými způsoby. Cyklus Cesta tmou, inspirovaný častými cestami mezi Prahou a Berlínem, vznikal v letech 1995 až 2002. Promítá se do něj atmosféra ubíhající krajiny a zároveň malířův pohled do svého nitra i na naše prostředí. Volně navazuje na symbolistické tendence a zároveň se do něj promítá romantické cítění. Od roku 2003 vytváří Jiří Ptáček cyklus Dokonalý svět, ve kterém na rozdíl od ponuré Cesty tmou volí pestrou barevnost spojenou s lehkou ironií. S ní pohlíží na způsob života až příliš ovlivněný všudypřítomnou reklamou a nejrůznějšími druhy často až neodbytných médií.

http://artalk.cz/2008/10/10/tz-jiri-ptacek/