výstavy, novinky a recenze

Cyklus obrazů „Dokonalý svět“

[easingslider id=“1554″]

Od roku 2003 rozvíjí Jiří Ptáček reflexi bezproblémového moderního stylu v souborech obrazů malovaných barevnými akryly, v nichž reaguje hlavně na soudobou úlohu reklamy a mediální manipulaci i sklon uchylovat se do virtuálního světa zbaveného reálných problémů.

Jedná se o tematicky i formálně protikladný cyklus, v němž vykořeněnost a existenciální nejistota raného cyklu temných obrazů ustoupila vyjádření zakotvenosti člověka v moderním životním stylu, o jehož bezproblémovosti jsme denně přesvědčováni reklamními slogany. Tato každodenní mediální manipulace, vyvolaná ekonomickými zájmy, nachází současně úspěšnou odezvu zejména v podvědomých sklonech člověka – v jeho podřizování se dominanci a touze po štěstí a ideálu. Staví především na světě zredukovaném do vizuálních hodnot, které si svou útočnou podbízivostí podmaňují dezorientovaného člověka moderního světa, jehož tradiční systém hodnot je přehlušen bezbřehostí informačních podnětů.

Autor se v tomto cyklu pokusil reflektovat sklon současné doby uchylovat se spíše do virtuálního světa zbaveného bezprostřední palčivosti reálných problémů. Jeho díla mají v sobě fascinaci oním ideálním, tak málo udržitelným stavem rajské pohody, klidu a jasu, který je ve skutečnosti vždy znovu konfrontován s podstatně dramatičtější realitou.

Pro své téma si autor zvolil malbu akryly jasných barev za použití šablon.